Studiecirklar

Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

2023-08-01

Parkinsonföreningen Lund i samarbete med SV, Studieförbundet Vuxenskolan planerar starta följande
studiecirklar under hösten:

Jazzens historia – från Louis Armstrong till Miles Davis (8 ggr).
Kursavgift: 500 kr.
Cirkelledare: Jan Olsson, jazzmusiker/lärare med stor erfarenhet från Sveriges Radio.
Datum: 22/8, 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11 samt 28/11.
Tid: 10.00-12.00.
Plats: SV Lundabygden, Glimmervägen 6 (Gastelyckan), Lund

För att kunna starta studiecirkeln krävs att minst 10 personer deltar. Först till kvarn gäller!
Anmälan: Mats Lindstrand, mlindstrand49@gmail.com eller telefon: 070-550 75 25.


Att leva med Parkinson (5 ggr) Kostnadsfritt.
Cirkelledare: Birgitta Gerdtsson.
Datum: 24/8, 31/8, 7/9, 21/9 samt 5/10.
Tid: 10.00-12.00.
Plats: SV Lundabygden, Glimmervägen 6 (Gastelyckan) Lund.
Anmälan: Mats Lindstrand, mlindstrand49@gmail.com eller telefon: 070-550 75 25.


Röstträning (5 ggr) Kursavgift totalt: 750 kr.
Cirkelledare: Kerstin Edvardsson, logoped.
Datum: 26/9, 3/10, 10/10, 17/10 samt 24/10.
Tid: 11.00-12.00 alternativt 13.00-14.00.
Plats: Annegården, Skansvägen 5, Lund.
Anmälan: görs direkt till Kerstin Edvardsson: kedvardsson8@gmail.com eller telefon: 070-270 31 39.
Ange önskemål om klockslag men gärna också om du skulle kunna närvara vid den alternativa tiden!

Om du har frågor och funderingar, kontakta Kerstin.

Välkomna!