Välkommen till Parkinson Lund!

Hjärtligt välkomna till vår lokalförening för personer med Parkinson och Atypiska Parkinsonsjukdomar, närstående och andra intresserade för information och trevlig gemenskap. Parkinson Lund bildades år 2002 i samarbete med Neuroförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan. Föreningens målsättning är att delge våra medlemmar information och utbildning samt sociala aktiviteter, som är viktiga arbetsredskap för att Parkinsondrabbade och närstående skall kunna ha ett aktivt och innehållsrikt liv.

Kontakta oss

070-550 75 25 mlindstrand49@gmail.com Kontaktperson: Mats Lindstrand

Våra lokalföreningar