Aktiviteter

Välkomna till 2024 års Vårprogram

2024-01-19

Styrelsen för lokalföreningen Parkinson Lund tackar för det intresse ni har visat för de aktiviteter som erbjöds under det gångna året och hälsar er välkomna att ta del av utbudet för våren 2024.
Vi presenterar i ett programhäfte flera olika aktiviteter med förhoppning att ni alla ska finna något ni är intresserade av att deltaga vid.

Här kan du hämta vårens program samlat i en pdf.

Vårprogram 2024 →

Nytt för 2024
Under hösten har det diskuterats inom styrelsen hur vi ska öka deltagandet vid våra medlemsaktiviteter. Utifrån detta har vi gjort vissa förändringar i vårens program då vår ambition är att
göra medlemsträffarna så attraktiva som möjligt för våra medlemmar.

Medlemscaféer, utflykter och andra aktiviteter
Medlemsträffarna har inför i år bytt namn till ”Medlemscaféer”. Dessa hålls på Annegården, Skansvägen 5 i Lund som är en bra byggnad med funktionella lokaler. Den är också smidig att ta
sig till såväl med privata- som kollektiva transportmedel.

Medlemscaféer kommer att hållas i mars och april under våren. I maj och juni erbjuds istället utflykter till Lunds Stadspark samt Skryllegården.

Utöver detta kommer det på Annegården också att hållas samtalsgrupper, friskvård, träning av balans- och fallteknik samt olika kurser i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

I september 2023 hade Parkinson Lund 220 medlemmar – kanske kan vi bli ännu fler under året?

När anmälan krävs till aktiviteterna görs det direkt till den som står som ansvarig för aktiviteten.
När en aktivitet/medlemsträff har en kostnad ska den betalas i samband med anmälan.

Styrelsen för Parkinson Lund önskar ett fint 2024 och hoppas att vi snart ses på någon aktivitet!

 

Programmet är framtaget i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.